Grupa: Żabki

IMG_4098.JPG

Grupa: Biedronki

20170915_100617.jpg

Grupa: Misie

WP_20161125_12_59_56_Pro.jpg

Grupa: Krasnale

WP_20180904_10_34_32_Pro.jpg

Dane osobowe

„Na podstawie art. 37 ust. 7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest

Pan Maciej Korzuch,

mail: biuro@protecton.pl

Misja i wizja

Misja przedszkola

 

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego. Istotne dla nas jest to, aby: zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój intelektualny, fizyczny i społeczno-moralny, wspierać działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, tworzyć warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami w serdecznej i miłej atmosferze, inspirować wychowanków poprzez dobrze wyposażoną placówkę oraz fachową kadrę pedagogiczną do rozwijania zainteresowań i zdolności. Chcemy wychować samodzielnego, twórczego, otwartego na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego ucznia szkoły podstawowej. 

 

Wizja przedszkola

 

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby, możliwości i rozwój każdego dziecka, dlatego też: dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe, nasi absolwenci z sukcesem rozpoczynają naukę w szkole; działania nasze opieramy o wartości tj: mądrość, uczciwość, dobro, oddziaływania naszego przedszkola i domu rodzinnego dziecka są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami, pomagamy rodzicom pokonywać trudności wynikające z niepełnosprawności dziecka, kreujemy u dzieci postawy twórcze i aktywne, przygotowujemy wychowanków do przezywania sukcesu i radości oraz radzenia sobie z porażką, każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo, kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swoje umiejętności.

 

Statut Przedszkola nr 13 w Tarnowskich Górach